Close

ขนมปังหมูหยองนมข้นหวาน

ทำงานเครียดๆ คิดงานไม่ออก บอกเลยต้องเมนูนี้ ขนมปังหมูหยองนมข้นหวาน อร่อยง่ายอิ่มสบายท้องแถมใช้เวลาน้อยอีกด้วย

วัตถุดิบในการทำ

ขนมปังแผ่น
หมูหยอง
ผลิตภัณฑ์นมข้นหวาน ตรามะลิ อีซี่สควิซ

วิธีการทำ

1. นำหมูหยองมาผสมกับผลิตภัณฑ์นมข้นหวาน ตรามะลิ อีซี่สควิซ และนำไปทาบนขนมปังแผ่น

Related Products

Mali Easy Squeeze Sweetened Condensed Milk Product